Kiểm Định Xe Nâng

Quy Định Kiểm Định Xe Nâng Hàng: Theo thông tư kiểm định xe nâng tại phụ lục 01 mục số 18 của thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011. Trong mục này có nói rõ: “Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1.000 kg trở lên” là phải tiến hành kiểm định.

Thời gian kiểm định xe nâng: Do kiểm định viên trực tiếp kiểm định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần.

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ.
Tel:    0985 000 468
Mail:  phamcong.icia@gmail.com