Kiểm Định Thang Máy

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ. 
Tel:    0985 000 468
Mail: phamcong.icia@gmail.com  

Thang máy điện (Electric lifts): thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với kích thước và kết cấu thích hợp để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 150 so với phương thẳng đứng

Kiểm định thang máy gồm những hình thức nào?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu (First testing)

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ (Periodic testing)

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường (Irregular testing)

Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy dẫn động điện loại I, II, III, IV phân loại theo TCVN 7628 : 2007P